Sammlerfiguren
Berggeschworener zu Pferd auf Schimmel
125,20€*
Art. Nr. 1017
Musiker Dirigent
24,80€*
Art. Nr. 1101
Musiker mit Großer Trommel
24,80€*
Art. Nr. 1102
Musiker mit Trommel
24,80€*
Art. Nr. 1103
Musiker mit Klarinette
24,80€*
Art. Nr. 1104
Musiker mit Trompete
24,80€*
Art. Nr. 1105
Musiker mit Waldhorn
24,80€*
Art. Nr. 1106
Musiker mit Posaune
24,80€*
Art. Nr. 1107
Musiker mit Tube
24,80€*
Art. Nr. 1108
Bergmeister
24,80€*
Art. Nr. 1109
Knappschaftsältester mit Erzmulde
24,80€*
Art. Nr. 1111
Hauer
23,80€*
Art. Nr. 1112
Bergzimmerling
23,80€*
Art. Nr. 1113
Bergmaurer
23,80€*
Art. Nr. 1114
Bergschmied
23,80€*
Art. Nr. 1115
Markscheider
24,80€*
Art. Nr. 1118
Akademiker
23,80€*
Art. Nr. 1120